Gramatyka

Kluczowym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania teorii i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i niepobłażliwym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się zwłaszcza konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, jak i powodujące trudności truizmy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, na tle kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są także wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.