Klęski ekologiczne

Klęski ekologiczne niosą za sobą fatalne skutki nie tylko na skutek zanieczyszczenia czy zniszczenia środowiska naturalnego w określonym rejonie, ale także wskutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi egzystujących w okręgu dotkniętych tragedią ekologiczną. Jeśli ludzie ci nie mają zabezpieczenia, niełatwo będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający zabezpieczenia zdrowotne oraz zabezpieczenia na domek, będą mieli większe szanse. Ostatnimi czasy mają miejsce katastrofy ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa w tym miejscu o awariach w elektrowniach jądrowych np. na terenie Niemiec. Nie kierują do zniszczeń na skalę kraju, czy świata, jednak powodują, iż osoby przebywające w regionie chorują na chorobę popromienną. W takim przypadku względnie jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, ponieważ odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię jądrową. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach globu jest ona zatruwana przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do odszkodowań, bowiem bezspornie odpowiedzialność za taką sytuację ponosi manufaktura.
Korzystałem z: