Klęski żywiołowe

Tragedie żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i straty mienia. Niemniej w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są niezbędne, lecz nie zawsze pełnią swoją funkcję. Jak zatem zapobiec stracie mienia z powodu klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek w żadnym wypadku nie wygrał z przyrodą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo działając w porozumieniu z rządem może zdziałać istotnie wiele. Wówczas nawet mimo braku ubezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym przez powódź, ale także przez zamiecie, susze, i tym podobnie.

Warto zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą odnosić się mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia dotyczy miedzy innymi obiektów, mienia przenośnego , a także innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za szkody popełnione poprzez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu