Test kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje nieomal na szlifowaniu zdolności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, absolutnie zbędna za granicą, jednak stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do poszczególnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Na starcie odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.