Zasady BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie zatrudnionych z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest również odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są jednym z najważniejszych elementów życia, o które wypada zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarazem w Pospolitym Zakładzie Ubezpieczeń, oraz w zagranicznych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są istotne, ponieważ jeżeli doszłoby do niedobrej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Rzecz jasna nie zawsze wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim niedobrym sytuacjom można jednak zapobiec, stosując się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o zabezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego powodu dba, aby były poważane przez pracowników.